Toelating VSO

Na de invoering van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 bepaalt het samenwerkingsverband VO-HW of een leerling toelaatbaar is op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 3 en 4. De Toelaatbaarheidscommissie (TLC)  geeft daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

Een TLV geldt voor een bepaalde periode. Na het verstrijken van deze termijn wordt samen met de ouders, de school en de TLC bekeken of plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs nog steeds nodig is, of dat de leerling mogelijk kan instromen in het regulier voortgezet onderwijs met extra ondersteuning.

Het samenwerkingsverband VO-HW is, wat de toelating tot het VSO betreft, verantwoordelijk voor alle leerlingen die woonachtig zijn in de regio Hoeksche Waard.

De regio omvat alle dorpen binnen de gemeente Hoeksche Waard

Voor de aangrenzende regio’s wordt verwezen naar de omringende samenwerkingsverbanden. Dat zijn samenwerkingsverband Dordrecht VO, samenwerkingsverband Rotterdam en omstreken (Koers VO) en samenwerkingsverband VO Voorne Putten Rozenburg.

Voor meer informatie over de overstap naar het vso, klik hieronder:
OVERSTAP NAAR HET VSO – INFORMATIE VOOR OUDERS
en/of
CRITERIA AFGIFTE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING VSO