Ondersteuningsplanraad

Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over Passend Onderwijs. Dit is georganiseerd in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan behoeft de instemming van deze ondersteuningsplanraad. In het samenwerkingsverband VOHW bestaat de ondersteuningsplanraad uit twee personen per schoolbestuur: één lid namens het personeel en één lid namens de ouders. De afgevaardigde personen hoeven geen lid te zijn van de (G)MR.