Na het VO

Van VO naar MBO en van VO naar HBO.

De overgang van Voortgezet naar Middelbaar Beroeps Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs, is voor leerlingen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment, dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs (MBO en HBO) aandacht besteden aan de afstemming tussen de onderwijssoorten en de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Op speciale voorlichtingsavonden, opendagen, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel over de onderwijssoort en de scholen te weten komen.