Samenwerkingsverband en ouders

De Stichting Voortgezet Onderwijs – Hoeksche Waard (VO-HW) telt 4 besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en 5 scholen met 6 locaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs. In het samenwerkingsverband liggen de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Het samenwerkingsverband VO-HW wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Het samenwerking werkt vanuit de volgende visie:

  • Waar mogelijk en wenselijk inclusief onderwijs door versterking van het regulier onderwijs.
  • Vroegtijdig signaleren en vroegtijdig handelen.
  • De ontwikkeling van curatieve voorzieningen naar preventieve interventies.

Het belang van de leerling en de ouders is hierbij het uitgangspunt.

Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over Passend Onderwijs. Dit is georganiseerd in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan behoeft de instemming van deze ondersteuningsplanraad. In het samenwerkingsverband bestaat de ondersteuningsplanraad uit twee personen per schoolbestuur: één lid namens het personeel en één lid namens de ouders.

Mocht u na het bekijken van deze website nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.