Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO-HW zijn alle activiteiten en plannen van het samenwerkingsverband opgenomen. Het meest recente ondersteuningsplan is (periode 2022-2026). Het meerjarig ondersteuningsplan geldt voor vier jaar, maar zal jaarlijks worden bijgesteld. In het ondersteuningsplan is ook de meerjarenbegroting opgenomen.

Download

Ondersteuningsplan
02-2024
Ondersteuningsplan