Het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. De scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn ingedeeld in vier groepen. De vier groepen scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zijn:

VSO 1
Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de Koninklijke Visio. Verwijzing website van Visio.  www.visio.nl

VSO 2
Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld bij Auris. Verwijzing website van Auris. www.auris.nl

VSO 3
Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In het samenwerkingsverband VO-HW is dit de Ark in Oud-Beijerland. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het samenwerkingsverband VO-HW wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen buiten de regio Hoeksche Waard.
Verwijzing website van De Ark. www.deark.csgdewaard.nl

VSO 4
Scholen voor VSO 4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Deze vorm van VSO wordt niet geboden in de regio Hoeksche Waard zelf, maar in de omringende regio door de besturen van  Yulius, Horizon en BOOR.
Yulius | www.yulius.nl
BOOR |  www.stichtingboor.nl
Horizon | www.horizon.eu