Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard (VO-HW). Deze website is bedoeld voor iedereen die met het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Hoeksche Waard te maken heeft.

VO-HW is telefonisch bereikbaar op werkdagen dinsdag en donderdag tussen 09:00-17:00 uur op telefoonnummer 06-1383 5844
Op overige momenten kunt u VO-HW ook per mail bereiken via info@vo-hw.nl.

Werkzaamheden Toelaatbaarheids Commissie (TLC) met betrekking tot de toelaatbaarheid vso en pro.

Indicaties en herindicaties voor TLV’s vanuit het VSO en aanvragen voor TLV’s PRO kunnen doorgaan. De TLC medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per mail bereikbaar. Bij vragen kan er per mail contact op worden genomen met de TLC medewerkers. Er zal dan zo snel mogelijk per mail of telefonisch gereageerd worden. Hiervoor kunt u mailen naar j.bison@vo-hw.nl

De communicatie vanuit de TLC naar scholen en ouders toe zal zo veel mogelijk digitaal verlopen, via Onderwijs Transparant of via e-mail. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dit worden uitgebreid naar de verzending van besluiten en begeleidende brieven per mail.

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard (VO-HW). Deze website is bedoeld iedereen die met het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Hoeksche Waard te maken heeft.
De Stichting VO – Hoeksche Waard telt 4 besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en 5 scholen met 6 locaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Het samenwerkingsverband VO-HW wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Het samenwerking werkt vanuit de volgende visie:

  • Waar mogelijk en wenselijk inclusief onderwijs door versterking van het regulier onderwijs.
  • Vroegtijdig signaleren en vroegtijdig handelen.
  • De ontwikkeling van curatieve voorzieningen naar preventieve interventies.
  • Het belang van de leerling en de ouders is hierbij het uitgangspunt.

Mocht u na het bekijken van deze website nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.


Contactgegevens

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen in ons land aangesloten bij een Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs.
De scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Hoeksche Waard vormden tot 1 augustus 2018 een onderdeel van samenwerkingsverband Koers VO, het samenwerkingsverband voor Rotterdam en omstreken.
Vier schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben de stichting Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard opgericht.
De schoolbesturen menen dat zij hierdoor in staat zullen zijn om nóg beter onderwijs aan te bieden en over meer middelen en mogelijkheden beschikken om voor de regio passend onderwijs te organiseren vanuit de ambitie: ‘Geen kind het eiland af’. Bovendien worden de lijnen naar het samenwerkingsverband voor primair onderwijs korter.

Via het keuzemenu in de bovenbalk is informatie over de deelonderwerpen beschikbaar. De informatie ingedeeld in vier informatiedelen, over het samenwerkingsverband, voor de scholen, voor ouders en wat na het voortgezet onderwijs. Mocht u na het bekijken van deze website nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.