Over het Voortgezet Onderwijs

Het Voortgezet Onderwijs in Nederland kent vier opleidingen:

Praktijkonderwijs (geen vaste lengteduur opleiding, tussen 12 en 20 jaar)
• Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO) (vierjarige opleiding, van 12 t/m 16 jaar)
• Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) (vijfjarige opleiding, van 12 t/m 17 jaar)
• Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) (zesjarige opleiding, van 12 t/m 18 Jaar)

Een kind kan ook naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor VSO heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. Lees meer bij VSO

Voor meer informatie over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs verwijzen wij u ook naar de website VOgids. (www.devogids.nl)