Toelaatbaarheidscommissie

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) heeft een onderzoeks- en adviesfunctie en beslist over de toelaatbaarheid voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor de clusters 3 en 4.

Het team van de TLC bestaat uit:
Voorzitter: Tineke Leuvekamp
Onafhankelijk deskundige:  Jasper Smit- van Schie
Orthopedagoog: Karin Tuijtel

Aanvraagprocedure
Aandachtspunten bij aanvraag TLV

Criteria afgifte toelaatbaarheidsverklaring VSO