In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van samenwerkingsverband VO-HW aangepast. Van maandag tot en met donderdag is VO-HW telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 13.00 uur op telefoonnummer 06 83 48 30 90. Op overige momenten kunt u VO-HW ook per mail bereiken via info@vo-hw.nl.

 

Werkzaamheden Toelaatbaarheids Commissie (TLC) met betrekking tot de toelaatbaarheid vso en pro tot en met 6 april 2020

Indicaties en herindicaties voor TLV’s vanuit het VSO  en aanvragen voor TLV’s PRO kunnen doorgaan. De TLC medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per mail bereikbaar. Bij vragen kan er per mail contact op worden genomen met de TLC medewerkers. Er zal dan zo snel mogelijk per mail of telefonisch gereageerd worden. Hiervoor kunt u mailen naar a.schouwink@vo-hw.nl.

De communicatie vanuit de TLC naar scholen en ouders toe zal zo veel mogelijk digitaal verlopen, via Onderwijs Transparant of via e-mail. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dit worden uitgebreid naar de verzending van besluiten en begeleidende brieven per mail.