Publicaties en procesdure’s

Onderstaande, door het samenwerkingsverband VO Hoeschewaard (VOHW) en de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) ter beschikking gestelde publicaties kunt u hier bekijken en downloaden.

Reglement Hoor-en adviescommissie
Handreiking Procedures voor het V(S)O
Handreiking bij adviezen LWOO, PrO en VSO voor het Primair en Speciaal Onderwijs

Arrangementen 2017 – 2018

Reglement Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningsplan SWV VOHW
Statuten Samenwerkingsverband
Verzuim- en Thuiszitters protocol

Content volgt