Postcodes

Postcodes

Het samenwerkingsverband VO Hoekschewaard (VOHW) is wat de toelating tot het VSO verantwoordelijk voor alle leerlingen die woonachtig zijn in de regio Hoekschewaard
Voor de aangrenzende regio’s wordt verwezen naar de omringende samenwerkingsverbanden.
Dat zijn samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord samenwerkingsverband VO 28-11 en samenwerkingsverband Rotterdam en omstreken (Koers VO) samenwerkingsverband VO 28-10