Indienen van een klacht

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het samenwerkingsverband VO-HW. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost.
Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost.