Indienen van een bezwaar

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband VO-HW beslist of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs en tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  Als u het niet eens bent met een besluit van de TLC, kunt u een bezwaar indienen bij Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Hoeksche Waard: info@vo-hw.nl.

.