Arrangementen

Als blijkt dat de basisondersteuning van de school voor een leerling onvoldoende toereikend zijn, zijn er financiën voor extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband VOVPR. Hiervoor is nodig dat de school de ondersteuningsvraag van de leerling kent en hierop een door de school te geven antwoord vindt. Elke school ontvangt een bedrag waarmee deze extra ondersteuning, ook wel een arrangement genoemd, betaald kan worden. Er wordt niet gewerkt met vooraf uitgeschreven arrangementen. Wel worden ontwikkelingsperspectiefplannen en de evaluaties van de arrangementen van de arrangementen aan de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) verzonden.
Lees meer volgt.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is het verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat wat het verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen voor de leerling haalbaar worden geacht. Het ontwikkelingsperspectiefplan biedt handvatten om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.

Het ontwikkelingsperspectiefplan is verplicht voor:
• Leerlingen in het reguliere (voortgezet) onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.
• Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
• Leerlingen in het praktijk onderwijs.

Download hier (volgt)  Het door CIZO opgestelde ontwikkelingsperspectiefplan

Poule experts Samenwerkingsverband VOVPR

In het samenwerkingsverband VOVPR is er een poule beschikbaar met professionals die over uiteenlopende expertises beschikken. Deze medewerkers kunnen worden ingezet voor de begeleiding van leerlingen docenten of team(s) op school nadat er een arrangement is toegekend.
Belangrijke afwegingen hierbij zijn:

  • Wat is de ondersteuningsvraag en is deze gericht op de leerling, docenten of het team?
  • Welk aandeel heeft de school zelf geleverd (ondersteuningsaanbod) en wat is er nog nodig om aan de ondersteuningsvraag te kunnen voldoen?
  • Welke doelen worden beoogd met de inzet van dit arrangement?

Op dit moment bestaat de poule uit:

Anderstalige leerlingen die instromen vanuit een Internationale Schakelklas in het reguliere voortgezet onderwijs zijn vaak nog niet klaar met hun taalontwikkeling. Deze leerlingen hebben daarom een kleine woordenschat en moeite met tekstbegrip. De leerlingen worden begeleid met het inhalen van hun taal- en leesachterstand, zodat ze in staat zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs.

Contactgegevens:
Tel: 06-83869898
Mail: w.lam@school-taal.nl

Begeleidt jongeren vanaf 15 tot 25 jaar. In de begeleiding wordt aangesloten op de intrinsieke motivatie en kracht die een jongere heeft om de situatie te willen veranderen. Het gaat daarbij om praktische vaardigheden om daadwerkelijk het gedrag te veranderen.

Contactgegevens:
Tel: 06-38067051
Mail: babette@fermno.nl
Website: www.annacoaching.nl

Therapie en coaching voor leerlingen die op sociaal emotioneel gebied vast lopen of dreigen vast te lopen. Voor leerlingen met o.a. de volgende problemen: faalangst, niet aan verwachtingen kunnen voldoen, geen zin meer hebben in school, veel ruzie thuis, onzeker, op zoek zijn naar wie je bent, problemen in de seksuele ontwikkeling, veel last van hoofd-buikpijn, grenzeloos gedrag.

Contactgegevens:
Tel: 06-10475323
Mail: info@therapiebijmatti.nl
Website: www.therapiebijmatti.nl

Niets doet mensen meer zwoegen dan niets doen. Wat ik zie wil ik niet gelijk geloven maar wil de ander bevragen. Ik hou mij bezig met Individuele coaching van docenten en management, veranderprocessen in teams, loopbaancoaching/trajecten (burnout,1e en 2e spoor) en begeleiding van trajecten van leerlingen VO naar het HBO.

Contactgegevens:
Tel: 06-33378806
Mail: B.woerkom3@gmail.com

Alleen sterke mensen vallen om. Ik hou mij bezig met preventieve burn-out coaching, stress coaching en ben Life coach. Tevens ben ik PMA coach voor volwassenen en leerlingen die niet lekker in hun vel zitten en die willen werken aan het probleem. Denk aan leerlingen met faalangst, schoolfobie, boosheid, irritatie, conflicten, vermoeidheid, angsten, motivatieproblematiek en/of lichamelijke klachten.

Contactgegevens:
Tel: 06-49880613
Mail: l.tippens@noordelijkedrechtsteden.nl
Website: www.tippenscoaching.nl

Begeleiden van docenten op het gebied van autisme, psycho-educatie voor kind en ouder en individuele behandeling van leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling.

Contactgegevens:
Tel: 06-51366291
Mail: cboeckling@gmail.com
Website: www.kindertherapie-spruit.nl

Het begeleiden van schoolorganisaties, coaching (zowel individueel als het coachen van management teams) en verzorgen van opleidingen rond communicatie.

Contactgegevens:
Tel: 06-22928616
Mail: jos.geurts@hu.nl

Begeleiding en coaching van docenten en managers op het gebied van regie-versterkend handelen.
Trainingen in de klas en trajecten voor individuele leerling begeleiding gericht op het versterken van regie.
Ondersteuning bij leerproblematiek en RT.

Contactgegevens:
Tel: 06-41573593
Mail: elenacarmona@online.nl